Teelt

                  

De asperge is een plant die zo’n tien jaar op het zelfde veld kan staan.
Na het asperge seizoen, dat op 24 juni eindigt, groeit de plant boven de grond door tot een grote bos van takken. Deze bovengrondse plant sterft in het najaar af, maar de aspergeplant overwintert ondergronds en loopt in het voorjaar weer uit. Net als een bloembol.


Over de aspergevelden wordt in het voorjaar plastic gelegd. Dit plastic zorgt ervoor dat asperges genoeg warmte krijgen als de zwarte kant van het plastic boven ligt. En het zorgt voor verkoeling als de witte kant boven ligt. Hierdoor groeit de plant beter en verkleurt de asperge niet. Door het plastic komt er ook geen onkruid op de rug te staan en daarvoor hoeven we dan geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
Door de temperatuur verschilt het per jaar wanneer de eerste asperges boven de grond uit komen. De oogst begint half april en eindigt op 24 juni(St. Jan).

        

Share |